Osmanlı Dönemi Cihadiye Yüzük

İlk Cihadiye yüzükleri, I.Dünya Savaşı yıllarında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti tarafından piyasaya sürülmüştür. Tanesi 5 kuruştan satılan yüzüklerin geliri orduya yardım amaçlı kullanılmıştır. İlerleyen zamanda, Çanakkale Savaşı sırasında yaralanıp İstanbul 'daki hastanelere getirilen askerler çoğalınca mevcut hemşire, hastabakıcı personeli yetersiz kalır. Bu iş için vatansever kadınlar göreve çağrılır. Binlerce gönüllü kadın hastanelerde çalışmaya başlar. Savaşın ardından dönemin yöneticileri bu kadınlara teşekkür için para vermeyi teklif eder, ancak bu teklif kabul görmez. Bunun üzerine kullanılamaz halde depoda çürüyen eski İngiliz tüfeklerinin namlularından kesilen parçalar ile üzerinde 1332 Cihadiye yazan bu yüzükler yaptırılır ve kadınlara dağıtılır.