Havacılık Madalyası

BAKIR TAYYARE CEMİYETİ MADALYASI