Osmanlı Dönemi Yabancı Minyatür Madalyalar

ORJİNAL KUTUSUNDA İNGİLİZ SUBAYINA AİT MİNYATÜR MADALYALARIN ÜZERLERİNDE HANGİ CEPHELERDE SAVAŞTIĞINI GÖSTEREN LEVHALARI İLE 5 Lİ MADALYA BARI